Źródła 

 

 


6.

Źródła.

Uwaga: ponieważ język gruziński pod wieloma względami bliższy jest słowiańskim, niż językom zachodnioeuropejskim, najlepiej jest uczyć się z podręczników w języku rosyjskim - przynajmniej na początku.


 

6.1.

Internet
 Aronson Howard I., Georgian Grammar, © SEELRC 2005, pdf - teksty do nauki wraz z gramatyką i ćwiczeniami (po angielsku).

 Hewitt George, Georgian - A Learner’s Grammar - Second Edition, Routledge 1996/2005, ISBN 0–203–02233–5 Master e-book ISBN, pdf - gramatyka z dialogami i ćwiczeniami (po angielsku).

 Hillery PJ, Armazi - szczątki portalu gruzinoznawczego (po angielsku).

 Makharoblidze Tamar, The Georgian Verb, pdf, 645 str. - obszerna praca dotycząca czasownika, z wieloma przykładami koniugacji (po angielsku).

 Wier Thomas R., Georgian Morphosyntax And Feature Hierarchies In Natural Language, pdf, 339 str. - dysertacja (po angielsku).

 fonts.ge - czcionki gruzińskie.

Glosbe - wielojęzyczny słownik online - bardzo rozbudowany słownik z frazami - jednak uwaga: niektóre tłumaczenia są zbyt „kontekstowe” (np. pol. „miłość” = m. in. gruz. „nieszczęście” :).

 IPTV.GE - Video Portal - gruzińskie radia i telewizje na żywo i archiwalne.

 targmne.com - dość dobry wielojęzyczny słownik gruziński. Konwertuje różne typy zapisu języka gruzińskiego i przetwarza online pliki graficzne na tekstowe (OCR) w alfabetatach łacińskim, cyrylicy (rosyjski) i gruzińskim. Dostępny po zarejestrowaniu.

 translate.ge - dość dobry słownik angielsko-gruziński.

50 languages - kurs językowy audio - book2, Goethe Verlag - wielojęzyczne rozmówki multimedialne - płatne, ale po zarejestrowaniu można próbować 1 dzień, a także ściągnąć 400 godzin audio.

 

6.2.

Literatura
Aronson Howard Isaac, Georgian: A Reading Grammar, corrected edition, Columbus, Ohio: Slavica Publishers (January 1, 1990) - ISBN-10: 0893572071, ISBN-13: 978-0893572075, 526 str. - gramatyka z ćwiczeniami
Aronson Howard Isaac, Georgian Language and Culture: A Continuing Course, Slavica Publishers (July 1, 1999) - ISBN-10: 0893572780, ISBN-13: 978-0893572785, 643 str. - kontynuacja powyższej pozycji
Chotiwari-Jünger Steffi, Melikischwili Damana, Wittek Lia, Georgische Verbtabellen, Buske, 2010 - ISBN: 9783875485103, 160 str. - tabele koniugacyjne
Hewitt George, Georgian - Learner's Grammar - Second Edition, Routledge; 2 edition (August 11, 2005), 496 str. - także w wersji e-book
Jelden Michael, Wörterbuch Deutsch - Georgisch / Georgisch - Deutsch, Helmut Buske Verlag - Hamburg, 2001 - ISBN 3-87548-234-4, 379 str. - mały słownik, ale oprócz form masdaru ma także formy 3. osoby liczby pojedynczej czasu teraźniejszego - także jako hasła
Kurtsikidze Shorena, Essentials of Georgian Grammar (With Conjugation Tables of 250 Most Commonly Used Verbs and Answer Key to Exercises), LINCOM GmbH 2014, 2nd edition - ISBN 978 3 86288 539 8, 503 str. - właściwie jest to podręcznik
Maglakelidze Giorgi, Rozmówki polsko-gruzińskie (პოლონურ-ქართული სასაუბრო), Wydawnictwo Maglakelidze-Kulak, Warszawa 2012 - ISBN 978-83-933373-0-9, 252 str. Autor zastosował niepraktyczną, choć ścisłą, własną wesję trankrypcji fonetycznej.
Malczewska Dominika (?), Rozmówki polsko-gruzińskie (პოლონურ-ქართული სასაუბრო), prawdopodobnie wydane na uniwersytecie w Tbilisi w 2010 - informacja nie sprawdzona!.
Matcharashvili Irakli, Holuaszwili Leila, Seperteladze Marina, Agniaszwili Mari, Rozmówki gruzińskie (Rozmówki ze słownikiem), Poznań 2012 - ISBN 978-83-60391-51-8, 284 str. Wbrew szumnym zapowiedziom autorów, ich „rozmówki fonetyczne” wcale takie nie są, bo użyta przez nich transkrypcja jest tylko przybliżona. Wada ta doraźnie ułatwia korzystanie z rozmówek, jednak nie uczy prawidłowej wymowy. Opis wymowy gruzińskiej w tych rozmówkach jest zniekształconym fragmentem poprzedniej wersji niniejszej witryny, którą autorzy rozmówek skopiowali bez zgody autorów witryny.
Melikishvili Damana, Humphries J. Daniel, Kupunia Maia, The Georgian Verb: A Morphosyntactic Analysis, 2008 Dunwoody Press - ISBN 978-1-931546-51-5, 723 str.
Tschenkéli Kita, Georgische Grammatik
Rozmówki gruzińskie (ze słownikiem i gramatyką), LINGEA s.r.o., 2015 - ISBN 978-83-65049-03-2. Kardynalne błędy w opisie wymowy gruzińskiej, niepraktyczna „polska” transkrypcja.
Натадзе Нодар, Самоучитель грузинского языка, Тбилиси 2006, 304 str. - dobry podręcznik: zawiera wykaz 7 form ok. 300 czasowników oraz wykaz tematów rzeczownikowych ulegających zmianie w dopełniaczu i liczbie mnogiej
Руденко Б. Т., Грамматика грузинского языка, Издательство Академии Наук СССР, Институт Востоковедения - Москва 1940 Ленинград, 275 str. - bardzo dobra gramatyka na start
გოგოლაშვილი გიორგი, კვანტალიანი ციცინო, შენგელია დალი, ქართული ენის ზმნური ფუძეების ლექსიკონი (მასალები ქართული ენის სისტემატური კურსისათვის), საქართველოს სსრ მეცნიერებათა აკადემია, არნ. ჩიქობავას სახელობის ენათმეცნიერების ინსტიტუტი - „მეცნიერება”, თბილისი 1989, 439 str. - słownik 5744 rdzeni czasownikowych !
დათიკაშვილი ქეთევან, ქართულ–რუსული ლექსიკონი, სახელგამი 1953
Датикашвили К., Грузинско-руский словарь, Госиздат Грузинской ССР, Тбилиси 1953, 1991 str. - prawdopodobnie największy, 3-tomowy słownik gruzińsko-rosyjski; obok masdaru podane formy 3 osoby liczby pojedynczej czasu przeszłego dokonanego i niedokonanego
კვაჭაძე ლეო, ქართული ენა, მეოთხე შესწორებული გამოცემა. სახელმძღვანელო პედაგოგიური ინსტიტუტებისა და ფილოლოგიის ფაკულტეტის სტუდენტთათვის, ლიტერატურთა რესპუბლიკური ცენტრი. გამომცემლობა „რუბიკონი”, თბილისი 1993 - gramatyka
ონიანი ალ., ქართული იდიომები, „ნაკადული”, თბილისი 1966, 195 stron - idiomy gruzińskie
შანიძე აკაკი, თხზულებანი თორმეტ ტომად - ტომი III - ქართული ენის გრამატიკის საფუძვლები, საქართველოს სსრ მეცნიერებათა აკადემია, თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი - თბილისი, 1980, 656 stron - podstawy gramatyki, napisane przez wybitnego kartwelologa
მთავარი რედაქტორი: ჩიქობავა არნ., რედაქტორი: ჭაბაშვილი მ., ქართული ენის განმარტებითი ლექსიკონი - ერთტომეული, საქრთველოს სსრ მეცნიერებათა აკადემია, ენათმეცნიერების ინსტიტუტი, ქართული საბჭოთა ენციკლოპედია, თბილისი 1986
Главный редактор: Чикобава Арнольд Степанович, редактор: Чавашвили Михаил Николаевич, Толковый словарь грузинского языка - однотомник, (На грузинском языке), Главная научная редакция Грузинской Советской Энциклопедии, Тбилиси 1986 - gruzińsko-gruziński słownik objaśniający (112 949 haseł)
რუსულ-ქართული ლექსიკონი - ტომი I-III, საქართველოს სსრ მეცნიერებათა აკადემია, თბილისი 1956
Русско-грузинский словарь, Академия Наук Грузинской ССР, Издательство Академии Наук Грузинской ССР, Тбилиси 1956, 2445 str. - prawdopodobnie największy, 3-tomowy słownik rosyjsko-gruziński: 64 687 haseł; obok masdaru podane formy 3 osoby liczby pojedynczej czasu teraźniejszego
რუსულ–ქართული ლექსიკონი, საქართველოს სსრ მეცნიერებათა აკაკდემია – ენათმეცნიერების ინსტიტუტი, გამომცემლობა „საბჭოთა საქართველო”, თბილისი 1985
Русско-грузинский словарь, Академия Наук Грузинской ССР - Институт Языкознания, Издательство „Сабчота Сакартвело”, Тбилиси 1985), 864 str. - obok masdaru podane formy 3 osoby liczby pojedynczej czasu teraźniejszego
  Czas Tbilisi:

© Copyright: MK   a❉you2.pl