Źródła 

 

 


5.

Źródła.

Uwaga: ponieważ język gruziński pod wieloma względami bliższy jest słowiańskim, niż językom zachodnioeuropejskim, najlepiej jest uczyć się z podręczników w języku rosyjskim - przynajmniej na początku.


 

5.1.

Internet
■  Howard I. Aronson - "Georgian Grammar" - © SEELRC 2005 - teksty do nauki wraz z gramatyką i ćwiczeniami (po angielsku).

■  George Hewitt - "Georgian - A Learner’s Grammar, Second Edition" - Routledge 1996/2005 - gramatyka z dialogami i ćwiczeniami (po angielsku).

■  PJ Hillery - "Armazi" - szczątki portalu gruzinoznawczego (po angielsku).

■  translate.ge - dość dobry słownik angielsko-gruziński.

■  targmne.com - dość dobry wielojęzyczny słownik gruziński. Konwertuje różne typy zapisu języka gruzińskiego i przetwarza online pliki graficzne na tekstowe (OCR) w alfabetatach łacińskim, cyrylicy (rosyjski) i gruzińskim. Dostępny po zarejestrowaniu.

Glosbe - wielojęzyczny słownik online - bardzo rozbudowany słownik z frazami - jednak uwaga: niektóre tłumaczenia są zbyt "kontekstowe" (np. pol. "miłość" = m. in. gruz. "nieszczęście" :).

■  fonts.ge - czcionki gruzińskie.

50 languages - kurs językowy audio - book2 - Goethe Verlag - wielojęzyczne rozmówki multimedialne - płatne, ale po zarejestrowaniu można próbować 1 dzień, a także ściągnąć 400 godzin audio.

■  IPTV.GE - Video Portal - gruzińskie radia i telewizje na żywo + archiwa.

 

5.2.

Literatura
Howard Isaac Aronson - Georgian: A Reading Grammar, corrected edition - Columbus, Ohio: Slavica Publishers (January 1, 1990) - ISBN-10: 0893572071, ISBN-13: 978-0893572075 (526 stron)
Howard Isaac Aronson - Georgian Language and Culture: A Continuing Course - Slavica Publishers (July 1, 1999) - ISBN-10: 0893572780, ISBN-13: 978-0893572785 (643 strony)
ქეთევან დათიკაშვილი – ქართულ–რუსული ლექსიკონი – სახელგამი 1953
К. Датикашвили - Грузинско-руский словарь - Госиздат Грузинской ССР - Тбилиси 1953 (1991 stron - prawdopodobnie największy, 3-tomowy słownik gruzińsko-rosyjski; obok masdaru podane formy 3 osoby liczby pojedynczej czasu przeszłego dokonanego i niedokonanego)
გიორგი გოგოლაშვილი, ციცინო კვანტალიანი, დალი შენგელია - ქართული ენის ზმნური ფუძეების ლექსიკონი (მასალები ქართული ენის სისტემატური კურსისათვის) - საქართველოს სსრ მეცნიერებათა აკადემია, არნ. ჩიქობავას სახელობის ენათმეცნიერების ინსტიტუტი - "მეცნიერება", თბილისი 1989 (439 stron - słownik 5744 rdzeni czasownikowych !)
George Hewitt - Georgian - Learner's Grammar - Second Edition - Routledge; 2 edition (August 11, 2005) (496 stron, także w wersji e-book)
Michael Jelden - Wörterbuch Deutsch - Georgisch / Georgisch - Deutsch - Helmut Buske Verlag - Hamburg, 2001 - ISBN 3-87548-234-4 (379 stron - mały słownik, ale oprócz form masdaru ma także formy 3 soby liczby pojedynczej czasu teraźniejszego - także jako hasła)
Shorena Kurtsikidze - Essentials of Georgian Grammar (With Conjugation Tables of 250 Most Commonly Used Verbs and Answer Key to Exercises) - LINCOM GmbH 2014, 2nd edition - ISBN 978 3 86288 539 8 (503 stron, właściwie jest to podręcznik)
ლეო კვაჭაძე - ქართული ენა, მეოთხე შესწორებული გამოცემა. სახელმძღვანელო პედაგოგიური ინსტიტუტებისა და ფილოლოგიის ფაკულტეტის სტუდენტთათვის - ლიტერატურთა რესპუბლიკური ცენტრი. გამომცემლობა "რუბიკონი", თბილისი 1993
(?) Rozmówki polsko-gruzińskie (პოლონურ-ქართული სასაუბრო) - wydane przez Dominikę Malczewską na uniwersytecie Tbilisi w 2010 - informacja nie sprawdzona!.
Giorgi Maglakelidze - Rozmówki polsko-gruzińskie (პოლონურ-ქართული სასაუბრო) - Wydawnictwo Maglakelidze-Kulak, Warszawa 2012 - ISBN 978-83-933373-0-9 (252 strony). Autor zastosował niepraktyczną, choć ścisłą, własną wesję trankrypcji fonetycznej.
Irakli Matcharashvili, Leila Holuaszwili, Marina Seperteladze, Mari Agniaszwili - Rozmówki gruzińskie (Rozmówki ze słownikiem) - Poznań 2012 - ISBN 978-83-60391-51-8 (284 strony). Wbrew szumnym zapowiedziom autorów, ich „rozmówki fonetyczne” wcale takie nie są, bo użyta przez nich transkrypcja jest tylko przybliżona. Wada ta doraźnie ułatwia korzystanie z rozmówek, jednak nie uczy prawidłowej wymowy. Opis wymowy gruzińskiej w tych rozmówkach jest zniekształconym fragmentem poprzedniej wersji niniejszej strony strony www, którą autorzy rozmówek skopiowali bez zgody autorów strony.
Rozmówki gruzińskie (ze słownikiem i gramatyką) - LINGEA s.r.o., 2015 - ISBN 978-83-65049-03-2. Kardynalne błędy w opisie wymowy gruzińskiej, niepraktyczna „polska” transkrypcja.
Steffi Chotiwari-Jünger, Damana Melikischwili, Lia Wittek - Georgische Verbtabellen - Buske, 2010 - ISBN: 9783875485103 (160 stron)
Damana Melikishvili, J. Daniel Humphries, Maia Kupunia - The Georgian Verb: A Morphosyntactic Analysis - 2008 Dunwoody Press - ISBN 978-1-931546-51-5 (723 strony)
Нодар Натадзе - Самоучитель грузинского языка - Тбилиси 2006 (304 strony - dobry podręcznik: zawiera wykaz 7 form ok. 300 czasowników oraz wykaz tematów rzeczownikowych ulegających zmianie w dopełniaczu i liczbie mnogiej)
ალ. ონიანი - ქართული იდიომები - "ნაკადული", თბილისი 1966 (195 stron - idiomy gruzińskie)
Б. Т. Руденко - Грамматика грузинского языка - Издательство Академии Наук СССР, Институт Востоковедения - Москва 1940 Ленинград
აკაკი შანიძე - თხზულებანი თორმეტ ტომად - ტომი III - ქართული ენის გრამატიკის საფუძვლები - საქართველოს სსრ მეცნიერებათა აკადემია, თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი - თბილისი, 1980 (656 stron - podstawy gramatyki, napisane przez wybitnego kartwelologa)
Kita Tschenkéli - Georgische Grammatik
რუსულ-ქართული ლექსიკონი - ტომი I-III - საქართველოს სსრ მეცნიერებათა აკადემია, თბილისი 1956
Русско-грузинский словарь - Академия Наук Грузинской ССР - Издательство Академии Наук Грузинской ССР - Тбилиси 1956 (2445 stron - prawdopodobnie największy, 3-tomowy słownik rosyjsko-gruziński: 64 687 haseł; obok masdaru podane formy 3 osoby liczby pojedynczej czasu teraźniejszego)
რუსულ–ქართული ლექსიკონი – საქართველოს სსრ მეცნიერებათა აკაკდემია – ენათმეცნიერების ინსტიტუტი – გამომცემლობა „საბჭოთა საქართველო”, თბილისი 1985
(Русско-грузинский словарь - Академия Наук Грузинской ССР - Институт Языкознания - Издательство „Сабчота Сакартвело", Тбилиси 1985) (864 strony; obok masdaru podane formy 3 osoby liczby pojedynczej czasu teraźniejszego)
  Czas Tbilisi:

© Copyright: MK   a❉you2.pl