Wstęp 

 


1.

Wstęp
Maciej Kulczycki - autor
Ruben Bardanaszwili - głos i korekta

Niniejsza witryna jest reakcją na zastanawiający niedostatek informacji o języku gruzińskim w języku polskim. Skoro żaden fachowiec nie podzielił się swoją wiedzą, czuję się rozgrzeszony i czynię to niniejszym jako amator, znający podstawy języka.

Pomimo, że Polaków od dawna fascynuje Gruzja, jak dotąd jedyne polskojęzyczne materiały o języku gruzińskim to strony/witryny internetowe traktujące temat bardzo wyrywkowo, rozmówki polsko-gruzińskie (cztery różne pozycje), wydane dopiero w latach 2010-2015 oraz prawdopodobnie jeden skrypt dla studentów.

W niniejszym opracowaniu do transliteracji pisma gruzińskiego zastosowano dość rozpowszechniony zestaw znaków ( transkrypcja Trubeckiego/Czikobawy). Ponieważ w przypadku języka gruzińskiego istnieje prawie doskonała zgodność pisowni z wymową, w praktyce wystarczające jest użycie transliteracji (po uwzględnieniu informacji z rozdziału „Fonetyka”). Dla uproszczenia zapisu zrezygnowano z symboli początku i końca zapisu fonetycznego (/ /, [ ]). Zamiast nich użyto symbolu kropki środkowej (·) dla rozdzielenia treści w języku polskim, gruzińskim lub innym oraz transliteracji.

Fragmenty tekstu, na które należy zwrócić szczególną uwagę (np. nieregularne formy wyrazów), pogrubiono. W sytuacji gdy wyrazowi/wyrazom jednego języka odpowiada kilka wyrazów drugiego języka, wyrazy te połączono znakiem „/” (ukośnik). Np. zapis მადლობ · gmadlobt · Dziękuję Wam/Panu/Pani/Państwu – oznacza, że każda z form: Dziękuję Wam, Dziękuję Panu, Dziękuję Pani, Dziękuję Państwu jest prawidłowym tłumaczeniem słowa გმადლობთ. Obramowanie, jak w poprzednim zdaniu, służy znaczeniowemu przyporządkowaniu odpowiednich części tekstu w obu językach. Bardziej złożone przyporządkowanie wyrażono za pomocą cyfr (indeks dolny), np. მე შენ მიყვარხარ · me1 sen2 mi1-qvar-x2-ar · ja1 cię2 kocha-m1.

Gwiazdką (*) oznaczono słowa lub frazy w języku polskim nieprawidłowe lub nienaturalnie brzmiące, jednak ułatwiające zrozumienie kwestii gramatycznych, np. მე1 შენ2 მი1-ყვარ3-ხ2-არ4 · me1 sen2 mi1-qvar3-x2-ar4 · *mi1 ty2 mi1-luby3-jest4-eś2 · .

Wszelkie prawa zastrzeżone. Niniejszą witrynę (całość lub części) można upowszechniać jedynie w niezmienionej formie i treści, podając źródło i autora. Autor i lektor nie odpowiadają za skutki wykorzystania informacji podanych na niniejszej witrynie. Informacje te należy zweryfikować. © Maciej Kulczycki. Kontakt: a❉you2.pl


Dla prawidłowego funkcjonowania witryny w przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript.


Wersja niniejszej witryny do wydruku (pdf rozmiar A5).

Podziękowania dla:
- Scott Schiller za soundmanager2 (licencja BSD).
- Besarion Gugushvili za fonty: BPG Georgian Fonts.
- Akaki Razmadze, Mihkeil Khipiani, Zaza Chugoshvili, GeoLab za klasyczny font „Venuri”.
- JavaScript Kit za wyszukiwarkę dla witryny.

  Czas Tbilisi:

© Copyright: MK   a❉you2.pl