Fonetyka 

 


2.

Miejsce języka gruzińskiego wśród języków świata.

 

2.1.

Pochodzenie języka gruzińskiego (klasyfikacja genetyczna).

Język gruziński (ქართული ენა·kartuli ena) należy do południowo-kaukaskiej (inaczej: kartwelskiej) rodziny językowej. Inne języki kartwelskie to: swański i megrelski w Gruzji oraz lazyjski (inaczej: czański) – obecnie w Turcji i częściowo w Adżarii. Te dwa ostatnie języki niektórzy traktują jako 2 dialekty jednego języka – czano-megrelskiego (inaczej: zańskiego lub kolchidzkiego). Pierwotnie obszar języka zańskiego rozciągał się aż po Trapezunt (obecnie Trabzon w Turcji).

Poniższy diagram przedstawia drzewo genealogiczne języków kartwelskich. Wg G. Klimowa podział języka prakartwelskiego nastąpił ok. XIX w. p.n.e., podział pra-karto-zańskiego ok. VIII w p.n.e. W VII w. n.e. nastąpiło rozdzielenie obszaru języka zańskiego przez Gruzinów uchodzących przed najeźdźcami arabskimi.
Najstarszy znany zapis języka gruzińskiego pochodzi z V w. n.e. Historia gruzińskiego dzieli się na 3 okresy: do XI w. - język starogruziński (w tym do VIII w. wczesny, a w okresie IX-XI w. klasyczny), okres XI-XVIII w. - język średniogruziński i wreszcie od XVIII w. - język gruziński współczesny. Przy prostszym ujęciu te dwa ostanie stadia nazywane są językiem nowogruzińskim.

Należy podkreślić, wbrew spotykanym twierdzeniom, że swański i zański są samodzielnymi językami, a nie dialektami języka gruzińskiego, ponieważ są dla Gruzinów niezrozumiałe (szczególnie swański), pomimo że niektóre słowa mogą być w nich nawet identyczne. Tak samo, jak w przypadku kaszubskiego, w praktyce zrozumiałego dla „innych Polaków” nie bardziej, niż słowacki, uczeni polscy twierdzili, że to tylko dialekt języka polskiego (ze względów emocjonalnych i propagandowych) i mieszali pojęcie narodu i kultury z pojęciem języka, niektórzy uczeni gruzińscy uważają swański i zański za dialekty języka gruzińskiego, ignorując oczywiste (zdroworozsądkowe i naukowe) kryterium odróżnienia dialektu od języka: wzajemną zrozumiałość.

Pomimo to, Swanowie i Megrelowie mają poczucie przynależności do kultury i narodu gruzińskiego – i historycznie i współcześnie. Nie występują żadne tendencje separatystyczne, czy nawet dążenia do autonomii – nawet w Adżarii, gdzie żyją muzułmanie.

Spotyka się czasem określenia Mingrel, Mingrelia zamiast Megrel, Megrelia. Są to rusycyzmy.

W przeszłości, w wyniku swego rodzaju opóźnienia w analizie danych, zaliczano języki kartwelskie do tzw. kaukaskiej rodziny językowej. Rzeczywiście, rdzenne języki Kaukazu wykazują cechy kontrastujące z sąsiednimi językami indoeuropejskimi, ałtajskimi i afroazjatyckimi, takie jak bardzo bogaty konsonantyzm ze spółgłoskami ejektywnymi, czy ergatywność. Cechy te występują jednak także w innych częściach świata (np. niektóre języki Indian północnoamerykańskich). W starożytności występowały zaś także na Bliskim Wschodzie. W Europie najbardziej wyróżnia się język baskijski, dzielący z językami kaukaskimi np. ergatywność i wieloosobowość (polipersonalizm) czasownika – cechę polegającą na tym, że w formę czasownika winkorporowana jest nie tylko osoba podmiotu, ale i dopełnienienia/dopełnień. Między innymi te cechy baskijskiego stały się podstawą do zaliczenia go przez niektórych badaczy razem z gruzińskim do tzw. iberokaukaskiej rodziny językowej. Z biegiem czasu okazało się jednak, że język baskijski jest dużo bliższy językom północnokaukaskim. Języki te, wraz z językami rodzin chińsko-tybetańskiej, jenisejskiej, na-dene, językami huro-urartyjskimi i buruszaskim tworzą makrorodzinę dene-kaukaską.

Obecnie jednak termin „języki kaukaskie” używany jest z reguły do rodzimych języków Kaukazu, ponieważ podobieństwa języków kartwelskich (południowokaukaskich) do północnokaukaskich są zbyt małe, aby nawet klasyfikować je w ramach tej samej (makro)fyli językowej. Część językoznawców kwestionuje nawet wspólne pochodzenie języków północnokaukaskich, zaliczając je do dwóch rodzin językowych: północno-zachodniokaukaskiej, inaczej abchasko-adygejskiej (np. język kabardyjski) i północno-wschodniokaukaskiej, inaczej kaspijskiej lub nach-dagestańskiej (np. język czeczeński).

Poniższe tabele zestawiają gruzińskie liczebniki i zaimki osobowe ja i ty z liczebnikami i zaimkami z innych języków. Pierwsza tabela ilustruje stopień wzajemnego podobieństwa języków kartwelskich. W drugiej tabeli interesujące jest to, że kartwelskie zaimki osobowe mają odpowiedniki w językach nostratycznych (w tabeli ujęto po jednym języku z rodziny indoeuropejskiej, uralskiej i turkijskiej, czyli polski, fiński i turecki), a nie mają odpowiedników w językach północnokaukaskich (kabardyjski i czeczeński) i baskijskim.


Polski Prakartwelski Gruziński Lazyjski Megrelski Swański
1 *ert-, *s1xwa- erti ar(t)(i) arti esxu
2 *yor- ori zur/yur(i) ziri/zəri yōri
3 *sam- sami sum sumi sēmi
4 *otxo- otxi o(n)txo/otxu otxi stxw
5 *xut- xuti xut(i) xuti voxwisd
6 *eks1w- ekvsi a(n)s(i) amsvi usgwa
7 *swid- svidi skvit(i) skviti isgwid
8 *arwa- rva orvo/ovro (b)ruo āra
9 *c1x(a)r- cxra čxo(v)ro čxoro čxāra
10 *at- ati vit(i) viti yesd
20 *oc1- oci eči eči yervesd
100 *as1- asi osi osi asir
ja (-m/ę1) *men me ma(n) ma mi
ty (-sz/ś1) *sen- sen si(n) si si

1 – brzmienie zaimków osobowych z pozostałych kolumn odpowiada polskim końcówkom koniugacyjnym (dotyczy obu tabel).

* - rekonstruowane tematy liczebników.
Uwaga: liczebniki swańskie podano dla dialektu górno-balskiego (okolice Mestii).


Polski Gruziński Fiński Turecki Kabar-
dyjski
Cze-
czeński
Baskijski
jeden erti yksi bir cħaʔ bat
dwa ori kaksi iki twə šiʔ bi
trzy sami kolme üç ɕə qoʔ hiru(r)
cztery otxi neljä dört pɬ̣ə diʔ lau(r)
pięć xuti viisi beş txwə pxiʔ bost/bortz
sześć ekvsi kuusi altı yālx sei
siedem švidi seitsemän yedi bɮə wərh zazpi
osiem rva kahdeksan sekiz bærh zortzi
dziewięć cxra yhdeksän dokuz wə īss bederatzi
dziesięć ati kymmenen on .ə itt hamar
dwadzieścia oci kaksikymmentä yirmi tw. tqa hogoi/hogei
sto asi sata yüz ɕe bʕē ehun
ja (-m/ę1) me minä ben sa swo ni
ty (-sz/ś1 šen sinä sen wa ħwo hi; zu

Wymowa:


Wymowę języka gruzińskiego omówiono w sekcji „Fonetyka”.


Do języka lazyjskiego, megrelskiego i swańskiego zastosowano tę samą transkrypcję, co dla gruzińskiego, plus dodatkowe znaki:

y - jak polskie j.

w - jak polskie ł (nie kresowe) lub angielskie w.

ˉ   - (pozioma kreska nad samogłoską) oznacza jej długość.

s1, c1 - spółgłoski zębowo-dziąsłowe (patrz język prakartwelski). Dawniej spotykane określenie w literaturze rosyjskojęzycznej to „шипяще-свистящий звук” („dźwięk sycząco-szumiący”).


Fiński:


s - jak polskie s lub pośrednie między polskim s i sz.

y - samogłoska przymknięta przednia zaokrąglona, symbol IPA: y, pośrednie między polskim i i u (jak niemieckie ü w wyrazie Mühe lub francuskie u).

ä - samogłoska prawie otwarta przednia niezaokrąglona, symbol IPA: æ, dźwięk pośredni między polskim a i e (jak w angielskim wyrazie rat).


Turecki:


ü - samogłoska przymknięta przednia zaokrąglona, symbol IPA: y, pośrednie między polskim i i u (jak niemieckie ü lub francuskie u).

ç - pośrednie między polskim cz i ć,

ı - samogłoska przymknięta tylna niezaokrąglona, symbol IPA: ɯ, pośrednia między polskim u i y.

ö - samogłoska półotwarta przednia zaokrąglona, symbol IPA: œ, pośrednie między polskim e i o (jak niemieckie ö).

ş - pośrednie między polskim ś i sz.


Kabardyjski i czeczeński:


̣   - (kropka pod literą) oznacza ejektywność, tak jak w gruzińskim.

ə - samogłoska neutralna, tzw. szwa, symbol IPA: ə, występuje np. w angielskim, pośrednie między polskim e i y.


Kabardyjski:


ɬ - spółgłoska boczna/lateralna szczelinowa dziąsłowa bezdźwięczna (jak walijskie ll).

ɮ - jak wyżej, ale dźwięczna, czyli spółgłoska boczna/lateralna szczelinowa dziąsłowa dźwięczna, symbol IPA: ɮ.

y - jak polskie j.

w - jak polskie ł (nie kresowe) lub angielskie w.

w - labializacja (zaokrąglenie warg) - w praktyce „słabszaˮ wersja ł (w).

x - spółgłoska szczelinowa miękkopodniebienna bezdźwięczna, jak polskie ch (ch językowe, a nie h krtaniowe).

ʁ - spółgłoska szczelinowa języczkowa dźwięczna, symbol IPA: ʁ, jak r w wyrazie Ehre w niektórych dialektach niemieckiego).

ɕ - jak polskie ś lub sz.

ɕ. - jak wyżej, ale ejektywna.


Czeczeński:


æ - samogłoska prawie otwarta przednia niezaokrąglona, symbol IPA: æ, dźwięk pośredni między polskim a i e (jak w angielskim wyrazie rat).

ħ - spółgłoska szczelinowa faryngalna/gutturalna/gardłowa bezdźwięczna, symbol IPA: ħ (h gardłowe - nie krtaniowe).

ʕ - spółgłoska szczelinowa gardłowa dźwięczna, symbol IPA: ʕ, jak arabskie ع (ʿayn).

ˉ  - (pozioma kreska nad samogłoską) oznacza jej długość.

rh - bezdźwięczne r - zwykle jednouderzeniowe.

q - spółgłoska zwarta języczkowa bezdźwięczna, symbol IPA: q.

ʔ - zwarcie krtaniowe, symbol IPA: ʔ, w języku polskim występuje na początku wyrazów zaczynających się od samogłoski, np. Anna. W języku czeczeńskim jest samodzielnym fonemem. W języku arabskim nosi nazwę hamza (ء).


Baskijski:

h - wymawia się tylko w dialektach północnych.

tz - jak polskie c.

s - pośrednie między polskim s i sz.

z - jak polskie s.


2.2.

Zapożyczenia (w przygotowaniu).   Czas Tbilisi:

© Copyright: MK   a❉you2.pl