Generator liczebników gruzińskich 

 

 5.5.

Generator liczebników głównych i porządkowych

Tworzy liczebniki od 0 do 999 999 999.