Głos ze Swanetii:

  lektor: Tamuna Chartolani - Mestia, dialekt górno-balski


System fonetyczny języka swańskiego jest bogatszy od gruzińskiego: występują długie i krótkie samogłoski, umlauty ä, ö, ü (wymowa pośrednia pomiędzy a-e, e-o, i-u) oraz ə (szwa - samogłoska neutralna), a także półsamogłoski y, w (niezgłoskotwórcze warianty i, u). Dialekt górno-balski ma najwięcej samogłosek: 18, dialekt lentechski ma ich najmniej: 7. Podobnie jest ze spółgłoskami: odróżniane jest v od f, istnieje też przydechowa wersja języczkowego q oraz ' (zwarcie krtaniowe).

Dosłowne znaczenia zwrotów:
ivasu xari - dobry/zacny jesteś / błogosławiony bądź,
xoča ladäġ - dobry dzień, xočāmdu xari - dobrze bądź.


Linki:
■  Swanowie (Wikipedia)     ■  ARMAZI - Kartvelian Languages - Svan
■  Język swański (Wikipedia)     ■  Svan language (Wikipedia)
■  Omniglot - the online encyclopedia of writing systems & languages
■  ECLING - Endangered Caucasian Languages in Georgia - Svan
■  TITUS - Thesaurus Indogermanischer Text- und Sprachmaterialien -
     Swanisch (Laschchischer Dialekt)

■  Kevin Tuite - The Svan language and its speakers (PDF)

© Copyright - wszelkie prawa zastrzeżone:
■  Tamuna Chartolani - blog   &   ■  Maciej Kulczycki - Picasa

Free Web Hit Counters by CSS HTML Tutorial.com
stat4u