თქვენი ბრაუზერი ვერ ამუშავებს JavaScript-ს! გამოიყენეთ სხვა ბრაუზერი ამ გვერდის დასანახავად.

შენიშვნა: თქვენს ბრაუზერში ჯავასკრიპტი დართული უნდა იყოს და უნიკოდის კოდირება ჩართული (UTF-8)!

სპარსული (ფარსი) რაოდენობითი და რიგობითი რიცხვითი სახელების გენერატორი.
რიცხვების გადატანა ევროპული ფორმიდან სპარსულზე და პირიქით.

ევროპული რიცხვების
ბეჭდვა აქაც შესაძლებელიატრანსკრიპცია 1 (რომანიზაცია) - დაწკაპეთ საჩვენებლად / დასამალავად

ტრანსკრიპცია 2 (საერთაშორისო ფონეტიკური ანბანი) - დაწკაპეთ საჩვენებლად / დასამალავად
           
© საავტორო უფლებები:
Maciej Kulczycki
a❉you2.pl
stat4u